Κολυμβητήριο Ιλίου

   Το Κολυμβητήριο του Δήμου μας βρίσκεται εντός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση).

   Πληροί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή με 8 διαδρομές, κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης και μία θεραπευτική που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του ΕΚΑ. Επίσης, περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους, ιατρείο και αποδυτήρια.

  Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή , από τις 8:00 έως τις 22:00 και το  Σάββατο από τις 8:00 έως τις 18:00.

  Συμμετέχουν  παιδιά από 4 ετών και ενήλικες.

  Στο Κολυμβητήριο πραγματοποιούνται:

    Προγράμματα ελεύθερα με επίβλεψη ναυαγοσώστη, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλούμενους που γνωρίζουν κολύμβηση  να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν.

   Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης με έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής.

   Προγράμματα Aqua Aerobic.

   Προγράμματα για παιδιά με Αναπηρία.

   Προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων.

Εγγραφές :οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sportscultureilion.gr

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  Παιδιά :Πιστοποιητικό παιδιάτρου  που να αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να αθληθεί και είναι δερματολογικώς υγιές.

  Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

  Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση 

  κατοικίας των γονέων (μόνο για κατοίκους)

  Ενήλικες :Πιστοποιητικό παθολόγου ή καρδιολόγου που να αναφέρει ότι ο ενήλικας μπορεί να αθληθεί, πιστοποιητικό

  δερματολόγου (για τις κυρίες απαιτείται και γυναικολόγος)

  Αστυνομική ταυτότητα.

  Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Κινητής Τηλεφωνίας (Μόνο για κατοίκους)

  Παιδιά με Αναπηρία: Πιστοποιητικό παιδιάτρου  που να αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να αθληθεί και είναι δερματολογικώς

  υγιές.

  Αστυνομική ταυτότητα γονέα.

  Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση  

  κατοικίας των γονέων (μόνο για κατοίκους)

  Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.